Sinia

Junts fem família

Sínia és una associació cultural i social sense ànim de lucre impulsada per pares amb la finalitat d’educar a les noies i joves en el temps de lleure i oferir un servei de recolzament a les famílies.

Projecte Educatiu

L’objectiu del nostre projecte educatiu és la formació d’infants i joves en totes les seves dimensions a través de dues actuacions principals, l’estudi dirigit i la realització d’activitats de lleure.

En essència, la tasca educativa de l’associació esdevé complementària a l’educació i formació principal proporcionada per la família i l’escola. Així doncs, el caràcter complementari de la funció de l’entitat requereix d’una col·laboració real i directa entre l’associació i les famílies.

Missió

La missió de la nostra associació és oferir activitats de lleure per a joves i famílies amb l’objectiu de la formació integral de la persona.

Visió

Donar suport a les famílies perquè tinguin eines per l’educació de les seves filles per tal que siguin dones que deixin empremta al món i siguin líders que sumin a la societat.

Valors

La nostra associació destaca pel tracte personal a cada família i associada, partint de la importància de l'atenció personalitzada i individualitzada. Es fomenten tota mena de valors i virtuts relacionades amb el treball, la constància, la fortalesa, el companyerisme i molts més.