Estudi

Junts fem família!

Aprendre a aprendre és una habilitat imprescindible

Els bons hàbits d’estudi que treballem a Sínia ajuden les nostres associades a millorar la seva vida acadèmica i el seu futur professional.

A l'estudi dirigit que oferim a Sínia volem ajudar a les nostres associades des de 3r de primària a adquirir bons hàbits d’estudi que els hi ajuden a tenir un bon nivell acadèmic i a més a desenvolupar altres habilitats: pensament crític, creativitat, adaptabilitat, autonomia, motivació, etc.

Avantatges dels bons hàbits d’estudi

Estudiar amb Intelligo®

Des de 5è de primària fins a 2n de batxillerat utilitzem la metodologia Intelligo® de la Fundación Pineda per ensenyar les nostres associades a assolir uns bons hàbits d’estudi i millorar el seu rendiment acadèmic.

Intelligo® és un projecte extraescolar de desenvolupament personal dels estudiants mitjançant l’estudi diari i l’aprenentatge actiu.

Objectius d'Intelligo®

 • Autonomia personal: gestió del temps i hàbits d’estudi.
 • Relació proporcionada entre l’esforç, temps i resultats.
 • Motivació: es converteixen en promotores del seu estudi.
 • Coneixement propi i autoavaluació.
 • Habilitats intel·lectuals, emocionals i de treball en equip.

Amb Intelligo®, cada tarda suma!

Amb la metodologia Intelligo® cada nena, acompanyada per una orientadora, fa un seguiment sistematitzat i personalitzat dels seus hàbits, actituds i coneixements.

Els continguts que es treballen en cada nivell són:

INICIACIÓ (5è i 6è de primària)
 • Gestió del temps.
 • Aprendre a prioritzar.
 • Comprensió lectora i riquesa lingüística.
 • Metacognició: aprendre a aprendre.
 • Subratllat i esquemes. Mètode P.A.S.E.R.R.
 • Perseverança a l’estudi.
 • Càlcul mental i problemes matemàtics.
 • INTERMEDI (1r i 2n d’ESO)
 • Organització de l´horari.
 • Resums i mapes mentals.
 • Metacognició: tècniques i hàbits d’estudi.
 • Mnemotècnia: tècniques de memorització.
 • Motivació per l'estudi i l'esforç: actitud positiva.
 • Pautes per fer treballs i ús de les TIC.
 • PROACTIU (3r i 4t d’ESO)
 • Metacognició. Autonomia a la feina personal.
 • Rutines de pensament per assignatures.
 • Preparació per als exàmens.
 • Autoconeixement i gestió de les emocions a l'estudi.
 • Per què estudiar a Sínia?

  • Comptem amb espais que afavoreixen la concentració i la bona disposició per estudiar i fer deures.
  • Les associades adquireixen autonomia i responsabilitat dels seus estudis.
  • Aprenen a organitzar i gestionar el seu temps d’estudi.
  • Desenvolupen hàbits d’estudi que els ajuda a estudiar més i millor.
  • Estableixen objectius diaris a la seva agenda d’estudi i autoavaluen el seu rendiment.
  • Reben seguiment personalitzat adequat a les seves necessitats.
  • Els pares reben informació del que fan cada dia al estudi.
  • Informes trimestrals del rendiment de cada nena