Activitats divendres

Junts fem família!
Friday, funday! és un espai divertit, dinàmic i enriquidor on les noies poden explorar diferents interesses, desenvolupar noves habilitats i forjar amistats per a tota la vida.

Oferim una àmplia varietat d´activitats lúdiques pensades per promoure el desenvolupament personal, el creixement de virtuts i l’aprenentatge d´habilitats socials i tècniques.

Des de classes de cuina, tallers d’art i creativitat o experiments científics fins a activitats de voluntariat i labor social, cada activitat està dissenyada per fomentar el creixement integral de les noies i sobretot, la seva formació humana.

Friday, Funday!

Al Friday, Funday! de Sínia les nenes creixen i aprenen mentre es diverteixen! A Sínia ens enfoquem en treballar diferents valors en totes les nostres activitats.

Activitats del Friday, funday!

Cada divendres de 17:30 a 19:00, les nenes, agrupades segons el seu curs, fan una activitat relacionada amb alguna de las següents àrees:

Cuina

La cuina és una de les activitats estrella de les tardes a Sínia. Durant el cuinat, les nenes aprenen a treballar en equip i de manera neta i ordenada seguint les indicacions de la monitora. La cuina, a més de divertida, és una excel·lent oportunitat per aprendre diverses habilitats i posar en pràctica valors que després es poden aplicar en altres àrees de la vida.
Habilitats que es desenvolupen
 • Llegir i comprendre una recepta
 • Seguir indicacions
 • Paciència
 • Ordre
 • Temprança

Taller de creativitat

Al taller de creativitat, les nenes estimulen la seva imaginació i pensament innovador. Les activitats proposades impulsen les nostres associades a desenvolupar confiança en si mateixes i adquirir habilitats per resoldre problemes. A més, es fomenta l'autoexpressió i la capacitat per adaptar-se a situacions noves i reptadores, preparant-les per enfrontar desafiaments en el futur i contribuir de manera significativa a la societat.
Habilitats que es desenvolupen
 • Serenitat
 • Saber escoltar
 • Prudència
 • Optimisme
 • Treball en equip
 • Lideratge

Laboratori de ciències

La finalitat de promoure activats científiques i tecnològiques dins d’un espai lúdic i de lleure és inspirar a les nenes i fomentar la curiositat, el descobriment, la capacitat d’admiració, el qüestionament i el pensament crític. El laboratori de ciències ofereix un espai estimulant on les noies poden explorar, descobrir i conèixer el món mitjançant experiments pràctics i divertits.

Habilitats que es desenvolupen
 • Humilitat
 • Perseverança
 • Comprensió
 • Admiració
 • Laboriositat

Atelier d’expressió artística

Al taller d’expressió artística les nenes poden explorar, desenvolupar les seves habilitats artístiques i despertar la seva sensibilitat estètica. Mitjançant diversos tipus d’art, com la pintura, el dibuix, l’escultura, el ball o el teatre, les nenes aprenen, a més de diverses tècniques artístiques, a expressar les seves emocions, escoltar i respectar opinions o punts de vista diferents i a comprendre als altres.

Habilitats que es desenvolupen
 • Empatia
 • Respecte
 • Col·laboració
 • Autoconeixement
 • Sensibilitat per la bellesa

Esport

Les activitats esportives no només desenvolupen habilitats físiques sinó que també cultiven valors fonamentals com el joc en equip, la disciplina, la fortalesa, acceptar correccions, el respecte, fairplay i la superació personal. L'esport, a més de ser indispensable per una vida sana, és divertit i fomenta el creixement integral de les nenes preparant-les per enfrontar desafiaments tant a l'esport com a la vida quotidiana, promovent així un comportament ètic i positiu

Habilitats que es desenvolupen
 • Esforç
 • Sensibilitat
 • Obediència
 • Força de voluntat
 • Respecte

Voluntariat

A Sínia no només ens preocupem pel desenvolupament personal de les nostres associades, sinó que també les encoratgem a ser agents de canvi positiu per a la comunitat. Mitjançant les diferents activitats de voluntariat i col·laboració amb diferents entitats i associacions, les noies prenen consciència d'una realitat diferent de la seva, la qual cosa les anima a posar els seus talents i el seu temps al servei dels altres.

Habilitats que es desenvolupen
 • Realisme
 • Solidaritat
 • Generositat
 • Gratitud
 • Caritat
 • Maduresa

Taller de valors

L’objectiu principal del taller de valors és que les noies assoleixin virtuts humanes i desenvolupen una personalitat ferma, autèntica, llibre i responsable.

Tot i que a cada activitat que fem ens enfoquem a treballar diferents valors, també tenim un temps dedicat a la formació humana i cristiana.

Mitjançant xerrades amb l'encarregada de nivell, plàtiques, testimonis i jocs les nenes aprenen diversos aspectes de la doctrina cristiana i valors humans d'una manera divertida, pràctica i aplicable a la seva vida ordinària.

El taller de valors i el nostre programa de preceptoria i acompanyament personalitzat és el que fa a Sínia una associació única.