L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I SOCIAL CLUB SÍNIA (des d’ara CLUB SÍNIA) compleix amb els requisits establerts en la Llei Orgànica 03/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD i R.D. 1720/2007) i a tal fi ha creat el seguent avis legal:

INFORMACIÓ
El CLUB SÍNIA té el seu domicili al Carrer Sant Jaume nº30-32, 08221 Terrassa.

El CLUB SÍNIA amb NIF.: XXXX està inscrit en el Registre d’Associacions de la Generalitat amb el número xxxx de la Secció 1a del Registre de Barcelona.

Inscrit en el Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de la Joventut amb el número XXXX, com a entitat de serveis a la joventut en l’ambit d’actuació educatiu.

 

DADES DE CONTACTE
CLUB SÍNIA
Carrer Sant Jaume nº30-32
08221 Terrassa
Email: sinia.juntsfemfamilia@gmail.com

CONDICIONS GENERALS D’ÚS
L’usuari de la pàgina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per CLUB SÍNIA al moment mateix que l’usuari accedeixi a la pàgina web.

La pàgina web de CLUB SÍNIA pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

CLUB SÍNIA no es responsabilitza dels errors u omissions, dels continguts de la web o altres continguts, als quals es pugui accedir a través de la mateixa, ni dels danys derivats de la utilització de la web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

CLUB SÍNIA no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la web; ni respon dels danys i perjudicis, que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o tercers.

La web té caràcter merament informatiu, per la qual cosa el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit a qualsevol moment, sense previ avís.

CLUB SÍNIA es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web i dels seus continguts (textos, els imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font) pertanyen a CLUB SÍNIA. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest lloc web estan protegits per llei i queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa CLUB SÍNIA.

NORMES DE CONVIVÈNCIA
El CLUB SÍNIA compta amb unes normes de convivència per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc de les activitats que es porten a terme, els drets de les noies, adolescents i joves que participen a les activitats.

El contingut d’aquestes normes està regulat en la Llei14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i en la Llei 33/2010, de 1 d’octubre, de polítiques de joventut. Aquestes normes, que han estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui consultar-les.