Què es fa


Tallers i esports. Com guitarra, teatre, cuina, coreografia, manualitats, etc. Faciliten l’adquisició d’algunes habilitats i desenvolupen virtuts humanes com l’ordre, la paciència, la constància, etc.

Estudi dirigit. Les associes disposen de dues sales d’estudi amb totes les condicions de silenci necessàries i segueixen un pla de treball d’acord amb la coordinadora de l’estudi i la seva preceptora.

Coaching o preceptora. Cada associa té assignada una coaching o preceptora que l´ajuda a millorar i superar-se en els seus objectius i metes personals. A més, de forma periòdica, la preceptora s’entrevistarà amb els pares i mares per coordinar aquesta atenció.

Solidaritat. Canalitza la formació que s’imparteix en el Club cap a accions concretes d’ajuda social. Segons l’edat de les participants, inclou: jornades de voluntariat a Lituania (a l’estiu) i visites als nens de la Fundació Busquets (durant el curs).

Excursions. En caps de setmana i en vacances es programen excursions a diversos paratges naturals, culturals, etc. que permeten conèixer, aprendre a respectar i a gaudir l’entorn. Aquestes sortides són planificades per les monitores que atenguin al seu aprofitament i a la seguretat de les participants.

Formació cristiana. Per conèixer els fonaments de la fe, les seves implicacions en la vida diària i estar en condicions d’assumir amb llibertat els reptes que planteja en la societat actual. En aquesta tasca col·laboren un capellà, i les preceptores.