Qui som


 

Sínia, seu de l’Associació Cultural i Social Cantil, és un centre d’activitats extraescolars i de lleure. Està constituït per famílies i ofereix activitats d’oci complementàries de les qDSC_0132ue es fan a casa i a l’escola.

Identitat pròpia: Sínia té com a projecte facilitar una formació integral de la persona que la capaciti per a poder afrontar els nous reptes del futur mitjançant una atenció personalitzada.

Neix per iniciativa de pares de família i proporciona els recursos humans i materials adequats per tal de treure profit del temps de lleure, partint d’activitats que combinen la diversió amb una formació basada en valors humans i virtuts cristianes.

Invita a realitzar activitats sanes i constructives adaptades a les diferents edats i capacitats.

Anima, orienta i ajuda en el procés  de creixement personal.

La formació espiritual està encomanada a la Prelatura de l’Opus Dei.DSC_0125

 

 

L’Associació compte amb unes Normes de Convivència, per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc
de les activitats que es porten a terme, els drets de les joves i adolescents que participen de les activitats del Club. El contingut d’aquestes normes, està regulat en la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i en la Llei 33/2010, d´ 1 d’octubre, de polítiques de joventut.
Aquestes normes, que estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui
consultar-les.